Despre proiect

Scopurile principale propuse pentru crearea Centrului vor fi promovarea activităţii de cercetare a calităţii apelor şi factorilor care conduc la diminuarea ei prin elaborarea şi derularea de programe de cercetare ştiinţifică, precum şi evaluarea componenţei apelor tratate, uzate şi epurate, elaborarea actelor naţionale şi armonizarea standardelor ISO şi EN în ceea ce priveşte calitatea apelor, precum şi elaborarea unei baze de date în ceea ce priveşte calitatea apelor pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectivele propuse sunt: creşterea accesului populaţiei la apă potabilă şi acordarea serviciilor de calitate, ridicarea nivelului de protecţie a mediului, precum şi protecţia alimentării cu apă potabilă; prevenirea şi reducerea degradării resurselor naturale şi creşterea eficienţei utilizării lor, care vor influenţa menţinerea calităţii mediului, acesta fiind un factor de importanţă majoră pentru sănătatea oamenilor şi calitatea vieţii; analiza potenţialului acvatic, evaluarea calitativă şi identificarea surselor de poluare; prepararea şi implementarea măsurilor de eliminare a surselor de poluare. Impactul pozitiv socio-economic constă în faptul că beneficiarii (populaţia cît să agenţii economici), care au nevoie de un monitoring eficient al calităţii apei, vor putea accesa baza de date a centrului sau să se adreseze centrului pentru informaţia necesară. Aceasta îi va determina să accepte o decizie corectă în ceea ce priveşte scopurile de utilizare a apei. Impactul ştiinţific constă în implementare metodelor elaborate de cercetătorii implicaţi, utilizînd echipament performant, de ultimă oră, care va permite o evaluare mai exactă şi mai calitativă a stării apelor analizate, crearea bazei de date fezabile, efectuarea cercetărilor ştiinţifice la un nivel înalt.
Despre Program de Stat general
Acrivitati 2010 Program de Stat